Belangrijke info

Hoeveel deelnemers?

Wij vragen een minimale deelname van 25 personen. Kleinere groepen mogelijk, doch op aanvraag.

Reist u veilig?

Al ons touringcarvervoer wordt slechts uitgevoerd door vakbekwame chauffeurs en enkel conform de geldende rij- en rusttijdenwetgeving.

Waar opstappen?

Opstapplaats(en) vrij te kiezen door de vereniging of instelling.

Wat is in de prijs inbegrepen?

Bij elk programma worden de diensten die zijn inbegrepen duidelijk omschreven.

Wat te doen met afmeldingen?

Het definitieve aantal deelnemers kan tot 5 werkdagen voor aanvang reis aan de maatschappij worden doorgegeven. Nadien dient men voor het opgegeven aantal personen ook daadwerkelijk te betalen.

Wanneer betalen?

Een voorschot van 80% van het factuurbedrag dient 1 week vóór reisdatum te worden voldaan, het restante 14 dagen na factuurdatum.

Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient onze maatschappij onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht per aangetekende brief, fax of e-mail en is een forfaitaire vergoeding aan de maatschappij verschuldigd tenzij uitdrukkelijk anders vermeld als volgt:
  • 20% van het totaalbedrag indien annulering 21 dagen vóór vertrekdatum
  • 50% van het totaalbedrag indien annulering 14 dagen vóór vertrekdatum
  • 75% van het totaalbedrag indien annulering 7 dagen vóór vertrekdatum
  • 100% van het totaalbedrag indien annulering 2 dagen vóór vertrekdatum

Verzekerd?

Onze maatschappij is verantwoordelijk voor de veiligheid van het vervoer, met inbegrip bij elke op- en afstap van de passagiers op de touringcar, behalve bij geval van overmacht, fout of nalatigheid toe te rekenen aan de passagier zelf of aan een derde. De passagiers zijn gehouden, wanneer de touringcar aan het rijden is, om de veiligheidsgordel te dragen indien hun zetel ermee uitgerust is. Ze zijn verantwoordelijk voor de gevolgen bij de niet-naleving van deze verplichting.
Wij zijn bovendien verzekerd tegen financieelonvermogen bij het Garantiefonds reizen.

Hoe reserveren?

Reservaties gebeuren altijd schriftelijk. Onze maatschappij stuurt u ter ondertekening een gedetailleerd programma met prijsopgave.

Nog belangrijke weetjes?

Indien door onvoorziene omstandigheden zoals een technisch defect, onvoorzien oponthoud, staking etc... de gereserveerde diensten uit het gekozen programma niet tijdig kunnen plaatsvinden, kan in overleg een alternatief worden voorgesteld. Onze maatschappij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor deze gevallen van overmacht.
Elke reiziger dient steeds in het bezit te zijn van een geldig paspoort en/of identiteitskaart. Voor niet Belgen is een paspoort vereist. Niet E.E.G.burgers dienen steeds in het bezit te zijn van een visum.
Onze maatschappij sluit zijn aansprakelijkheid uit in geval van schade, verlies of diefstal van handbagages. Deze blijven onderworpen aan de volledige verantwoordelijkheid van de passagier.
Gevonden voorwerpen worden niet verstuurd en kunnen enkel na afspraak worden opgehaald tijdens de kantooruren.

Vermelde prijzen zijn berekend op de brandstofprijzen over het gemiddeld van de maand september 2014.